Icon of Nintendo Entertainment System

Nintendo Entertainment System GamesScreen Shot of Dr Mario Dr Mario
Japan-USA
Screen Shot of Go Benny Go Benny
Unknown
Screen Shot of Tetris Tetris
Europe