Icon of Nintendo Entertainment System

Nintendo Entertainment System GamesScreen Shot of Gumshoe Gumshoe
USA-Europe
Screen Shot of Hook Hook
Europe
Screen Shot of Jangou Jangou
Japan
Screen Shot of Pirates Pirates
Europe
Screen Shot of Toki Toki
USA